За нас

Анди консулт е специализирана счетоводна кантора, във водене на счетоводство на малки и средни предприятия.

Целта на счетоводна кантора Анди консулт е да създава коректни, дългосрочни бизнес взаимоотношения. По време на съвместната ни работа, ние Ви даваме реална, точна и навременна информация за състоянието на Вашите фирмени финанси. Това ще Ви помогне да вземете точните управленски решения във всеки един момент от Вашия бизнес.

Дейността на счетоводна кантора Анди консулт е изцяло съобразена с всички законови изисквания на нормативната база в Република България. При нас ще получите пълна подкрепа, търпение и внимание, независимо дали фирмата Ви е нова или вече утвърдена на пазара.

Ние спазваме следните принципи:
Сигурно, точно и своевременно защитаване на интереса и бизнеса на клиентите ни;
Коректност във взаимоотношенията ни;
Конфиденциалност спрямо бизнеса на отделните клиенти;
Личен подход и лично внимание, спрямо индивидуалните нужди на клиента;
Бързина, точност и гъвкавост в работния процес;

Като добавим към всичко това нашия дългогодишен опит и професионализъм и безупречна репутация се получава едно взаимно сътрудничество, от което можем да бъдем горди, както ние, така и нашите клиенти.

Back to Top