Счетоводна кантора „Анди Консулт“ предоставя услуги свързани с персонала, заплатите, осигуряването и трудовите договори. Изрядната документация и вашето улеснение е от значение за нас, затова бихме искали да Ви помогнем с изготвянето на всякакъв вид документация и посредничество с институции като Инспекция по труда, Национална агенция за приходите (НАП) и Национален осигурителен институт (НОИ).

Част от услугите, които извършваме са:

Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
Изготвяне на договори за управление и контрол и граждански договори;
Водене на трудови досиета на работниците и служителите, трудови книжки;
Изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите;
Изготвяне на хонорар-сметки за изплатени суми по граждански договори;
Обработка на болнични листове и подаването им към НОИ;
Изготвяне на декларации и уведомления за НАП и НОИ;
Подаване на изготвените декларации и уведомления към НАП и НОИ;
Изготвяне на служебни бележки и удостоверения;
Изготвяне на документи за пенсиониране – УП2, УП3;
Успешно преминаване на проверки и ревизии от НАП и НОИ;

Ние, счетоводна кантора „Анди Консулт“ искаме да Ви осигурим безупречна грижа и компетента помощ за Вас и Вашият бизнес. Заради безупречната ни работа, високо квалифицирания ни персонал, професионализма и желанието ни за безпроблемна и ползотворна работа с Вас, Анди Консулт успешно успява да премине всякакъв вид проверки и ревизии от Инспекция по труда, Национална агенция за приходите и Национален осигурителен институт.

Back to Top