Одиторски услуги

Независим финансов одит от одитор с богат опит;
Консултации по националните и международни счетоводни стандарти от високо квалифицирани специалисти;
Изготвяне на годишни финансови отчети;
Заверка на изготвените от Вас годишни отчети от дипломиран експерт-счетоводител;

Back to Top